Beleef de stilte

De naam voor de nieuwe leergang is er al: Beleef Benedictus. Mooie alliteratie, dat zeker. Maar wat is het doel van de training? Wat wil ik er mee bereiken? Daar heb ik de afgelopen weken over nagedacht.

Misschien is dit het best te omschrijven als een zoektocht om antwoorden te vinden op vragen die voor mij en veel anderen belangrijk zijn. Hoe kun je dichtbij jezelf blijven in deze snel veranderende wereld? Hoe kun je omgaan met de eisen en verantwoordelijkheden die aan je gesteld worden?

Een belangrijk thema is stilte. De stilte en de rust zoeken, ervaren en beleven.
Niet zozeer de letterlijke stilte van geen rumoer en lawaai om je heen, maar vooral ook de stilte te zoeken en te vinden in jezelf. Ik merk dat ik daarnaar verlang. Maar dat ik ook erg moeilijk vind deze stilte te vinden en vast te houden.

In het klooster waar ik af en toe verblijf, kom ik tot rust en kan ik de stilte vinden.
Ik doe dan graag mee met de gebedstijden. Alleen al de regelmaat daarvan brengt rust en stilte in mijzelf. Tijdens de gebedstijden wordt er gezongen, gebeden, gelezen en gezwegen. De gregoriaanse zang is een manier van zingen die zich bijzonder goed leent voor verstilling en verinnerlijking van de gezongen woorden.

's Morgensvroeg om 06.15 uur luidt de klok voor de lauden met als thema doorbreken van het licht, dankbaarheid. Eigenlijk luidt de klok al eerder, rond 04.00 uur in de nacht voor de metten, maar dat is me te vroeg, dat haal ik niet. Na de lauden is het ontbijt, in stilte.

Daarna is het tijd om te werken, te lezen, te wandelen, te reflecteren. Om 12.00 uur is de sext met als thema nieuwe kansen en hernieuwen van innerlijke kracht. Daarna lunch, in stilte en opnieuw tijd voor wandelen, rusten en werken. Om 17.30 uur zijn de vespers met als thema loslaten, de overgang maken. Daarna is het avondeten, waarbij gesproken mag worden.

's Avonds om 20.30 uur zijn er de completen met als thema voltooiing, terugblik en overgang naar de stilte. Als gast krijg je daarna de afronding van de dag gecompleteerd met een glas trappistenbier. Dan kan je dag niet meer stuk en is het heerlijk slapen. In alle rust en stilte.

Reina Folkerts - Voorjaar 2013