Zoeken naar inspiratie

Dit voorjaar was ik een paar dagen te gast in Abdij Koningshoeven, een klooster waar zestien cisterciënzer monniken wonen. Het voelde als thuiskomen omdat ik hier in 2012 een meerdaagse training heb gevolgd.

Vooral in de winterperiode is het verblijf in het klooster zeer koud. Al staat de verwarming in je kamer op de hoogste stand, dan nog is het kleumen. Maar de gastvrijheid en warme atmosfeer deden de kou vergeten en maakten het voor
mij heel waardevol hier een paar dagen te verblijven.

Voor de tweede keer in mijn leven maakte ik het mee dat er een paus werd gekozen terwijl ik - protestant - in het klooster was. Bij de verkiezing van Ratzinger tot paus Benedictux XVI, in 2005, was ik voor een training in een dominicaner klooster op Aruba. Ook toen werden meteen de klokken geluid en de pauselijke vlag gehesen.

Ook in Koningshoeven was de witte rook na het conclaaf zo'n bijzondere gebeurtenis dat de viering van de completen om 19.30 uur niet kon doorgaan. Alle broeders wilden namelijk horen wie de nieuwe paus zou worden. En wij, gasten, zonder tv, hoorden het daarna weer van de broeders.

In het klooster zocht ik inspiratie om een methode te ontwikkelen die ik voor ogen heb: een leergang voor mensen zich in deze jachtige tijd willen laten inspireren door de monastieke traditie en in het bijzonder door de benedictijner spiritualiteit.
Het is een uitdaging om de cursus vorm te geven.

De naam is er al: Beleef Benedictus, maar welke doelgroep heb ik precies voor ogen? En welke onderwerpen, welke opzet, hoe pak ik het aan? Om daarvoor de juiste inspiratie op te doen, moet ik zelf stil zijn, reflecteren en me laten inspireren.
En daarvoor bood dit klooster, ondanks de kou, een prima plek!

Reina Folkerts - Voorjaar 2013