Benedictijns leiderschap

Benedictus was een geestelijk leider met een groot inzicht in de menselijke aard. Hij leerde in stilte en in dialoog met God zichzelf kennen en inspireerde vervolgens anderen tot het volgen van hun roeping.

Benedictus bouwde een gemeenschap en rustte individuele monniken toe hun roeping daadwerkelijk te volgen, zich te ontwikkelen en gezamenlijk te groeien en te bloeien.

Met zijn Regel droeg hij dit leiderschap uit in de wereld, tot op de dag van vandaag. Een leiderschap dat gaat over bezield zijn en over het potentieel zien van anderen.

Dit onderdeel geeft informatie over Benedictijns leiderschap. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen 1) kenmerken van Benedictijns leiderschap en persoonlijke toepassing 2) waarden en persoonlijke bezieling.


De monastieke traditie | Benedictus, leven en regel | Lectio Divina 
Bezinning op drie geloften | Rituelen |Benedictijns timemanagement
Stilte en reflectie | Benedictijns leiderschap