Rituelen

Tegenwoordig lezen en spreken we steeds vaker over rituelen. Misschien is het de tijd waarin we leven, die een verlangen wekt naar bezinning en spiritualiteit.

Of is het de levensfase waarin we verkeren, waardoor we de waarde van rituelen (opnieuw) ontdekken.

Rituelen doen iets met ons. Ze geven houvast, rust, geborgenheid, saamhorigheid. Maar bovenal markeren ze belangrijke mijlpalen in ons leven.

In dit onderdeel onderzoek je de betekenis van rituelen voor je persoonlijk leven.


De monastieke traditie | Benedictus, leven en regel | Lectio Divina 
Bezinning op drie geloften | Rituelen |Benedictijns timemanagement
Stilte en reflectie | Benedictijns leiderschap