Bezinning op drie geloften

Benedictus roept op ons leven op te bouwen rond drie belangrijke Benedictijnse geloften:

1. Stabilitas - betrokkenheid, commitment, volharding

2. Obedientia - met aandacht luisteren en gehoor geven

3. Conversio Morum - dagelijks verbeteren van levenshouding en gewoonten

In dit onderdeel verkennen we aan de hand van kunstuitingen de betekenis van deze drie Benedictijnse geloften voor een inspirerend leven buiten de kloostermuren.


De monastieke traditie | Benedictus, leven en regel | Lectio Divina 
Bezinning op drie geloften | Rituelen |Benedictijns timemanagement
Stilte en reflectie | Benedictijns leiderschap