Lectio Divina

Lezen is een belangrijke bezigheid voor monniken om inspiratie op te doen. De monniken lezen volgens de methode van Lectio Divina.

Dit houdt in dat ze de tekst langzaam en aandachtig lezen, totdat ze iets lezen wat hen raakt. Dan lezen ze dit deel opnieuw, denken erover na en proberen na te gaan wat de tekst voor henzelf betekent. Door hiervoor de tijd te nemen en stiltes te laten ontstaan, wordt ruimte geschapen voor invallen en inzichten.

In dit onderdeel leren we over de Lectio Divina en gaan we ervaring opdoen met deze manier van aandachtig lezen.


De monastieke traditie | Benedictus, leven en regel | Lectio Divina 
Bezinning op drie geloften | Rituelen |Benedictijns timemanagement
Stilte en reflectie | Benedictijns leiderschap