Zoeken naar inspiratie

In 2013 was ik een paar dagen te gast in Abdij Koningshoeven, een klooster waar zo’n twintig cisterciënzer monniken wonen. Het voelde als thuiskomen omdat ik hier eerder een meerdaagse training heb gevolgd.

In het klooster zocht ik inspiratie om een leergang te ontwikkelen voor mensen die zich in deze jachtige tijd willen laten inspireren door de monastieke traditie en in het bijzonder door de benedictijnse spiritualiteit. Hoe kun je dichtbij jezelf blijven in deze snel veranderende wereld? Hoe kun je omgaan met de eisen en verantwoordelijkheden die aan je gesteld worden?

De naam van de leergang wist ik al: Beleef Benedictus, maar welke opzet en hoe pak ik het aan? Om daarvoor de juiste inspiratie op te doen, moest ik zelf stil worden, reflecteren en me laten inspireren. En daarvoor was dit klooster een prima plek!

Een belangrijk thema in de benedictijnse spiritualiteit is stilte. Stilte en de rust zoeken, ervaren en beleven. Niet alleen de letterlijke stilte van geen rumoer en lawaai om je heen, maar vooral ook de stilte te zoeken en te vinden in jezelf. Maar hoe moeilijk is het om deze ook vast te houden.

In het klooster waar ik af en toe verblijf, kom ik tot rust en kan ik de stilte vinden. Ik doe dan graag mee met de gebedstijden. Alleen al de regelmaat daarvan brengt rust en stilte in jezelf. Tijdens de gebedstijden wordt er gezongen, gebeden, gelezen en gezwegen. De gregoriaanse zang is een manier van zingen die zich bijzonder goed leent voor verstilling en verinnerlijking van de gezongen woorden. 

’s Morgensvroeg om 06.15 uur luidt de klok voor de lauden met als thema doorbreken van het licht, dankbaarheid. Eigenlijk luidt de klok al eerder, rond 04.00 uur in de nacht voor de metten, maar dat is me te vroeg, dat haal ik niet. Na de lauden is het ontbijt, in stilte. 

Daarna is het tijd om te werken, te lezen, te wandelen, te reflecteren. Om 12.00 uur is de sext met als thema nieuwe kansen en hernieuwen van innerlijke kracht. Daarna lunch, in stilte en opnieuw tijd voor wandelen, rusten en werken. Om 17.30 uur zijn de vespers met als thema loslaten, de overgang maken. Daarna is het avondeten, waarbij gesproken mag worden.  

’s Avonds om 20.30 uur zijn er de completen met als thema voltooiing, terugblik en overgang naar de stilte. Als gast krijg je daarna de afronding van de dag gecompleteerd met een glas trappistenbier. Dan kan je dag niet meer stuk en is het heerlijk slapen. In alle rust en stilte.